антирелігійний


антирелігійний
-а, -е.
Спрямований проти релігії. Антирелігійна пропаганда.

Великий тлумачний словник сучасної української мови. - "Перун". 2005.